Usługi

ProjektowanieDesign to nasza największa wartość. Projektujemy produkty, przestrzenie wraz z naszymi klientami. Opieramy projekty na ich realnych potrzebach. Współpracujemy z zespołami kreatywnymi oraz mamy doświadczonych technologów, konstruktorów, dzięki czemu poza aspektem wizualnym oceniamy możliwości wykonawcze projektu, dzięki czemu projekty są piękne i wykonalne.
Obróbka i pielęgnacja


Inspirujemy - Projektujemy - Doradzamy - Realizujemy


Obróbka i pielęgnacja1.szlifowanie
2.polerowanie
3.impregnacja
4.renowacja
PielęgnacjaSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z zasadami pielęgnacji, impregnacji, czyszczenia. Pozwoli to Państwu utrzymywać produkty przez lata w pięknej postaci. Wyroby kamienne naszej firmy wykonane są z wysokiej jakości materiałów naturalnych. Poosiadają charakterystyczne dla danego kamienia naturalnego zmiany barw, odcieni i uziarnienia. W związku z tym nie uwzględniamy reklamacji związanych z tymi zmianami.

Dobre rady: czyszczenie, pielęgnacja, impregnacja powierzchni elementów kamiennych.

  1. Powierzchnię kamienną należy czyścić, pielęgnować, impregnować, tylko przy pomocy miękkiej tkaniny.
  2. Czyścić i pielęgnować można na co dzień.
  3. Impregnację zaleca się przeprowadzać raz na rok.
  4. Do impregnacji zaleca się używać tylko zalecane środki chemiczne przeznaczone do kamienia, marmuru i należy ją przeprowadzić zgodnie z instrukcją załączoną do detergentu.
  5. Maksymalna temperatura podgrzewania posadzki kamiennej winna wynosić do 27°C.
  6. Należy unikać rozlania jakichkolwiek ostrych, żrących, słonych, kwaśnych płynów, substancji np. octu, wina lub wosk ze świec itp. Jeżeli dojdzie do wylania jakiejkolwiek substancji, należy usunąć ją od razu.
Pielęgnacja
Skip to content